Samtalsterapi är ett aktivt sätt att ta sina funderingar på allvar, lära känna sig själv djupare och samtidigt få stöd och verktyg i sina tankar och beslut kring hur man vill fortsätta forma sitt liv. Ibland kan det kännas tomt eller kaotiskt i vårt inre trots att det yttre livet är både bra och framgångsrikt. Mycket kan man göra på egen hand men ofta kan en önskad förändring gå fortare om man tar hjälp. Terapi är en investering i dig själv.

Min roll är att vägleda dig till dina egna svar och lösningar. Jag är övertygad om att vi många gånger redan har lösningarna men behöver stöd att se och tro på dem. Min ambition och förhoppning är att du, med min inledande hjälp, ska få tillgång till den kunskap och de verktyg du behöver för att göra medvetna val som ligger mer i linje med den du är.

Efter ett första inledande möte där du beskriver din situation och vad du vill jobba med, föreslår jag att vi börjar med att boka upp 3-4 samtal. Då får du testa hur det är att gå i samtalsterapi. Efter dessa gånger gör vi en avstämning för att se hur och om du vill fortsätta. Bestämmer du dig för att fortsätta så brukar jag föreslå att vi bokar upp en serie regelbundna sessioner.

Som med nästan allt förändringsarbete, ser man inte resultat över en natt. Man måste ha tålamod och träffas regelbundet – inledningsvis helst en gång i veckan eller varannan vecka. Är du motiverad och arbetar med dina insikter mellan gångerna vi träffas, kommer du med stor sannolikhet att känna en gradvis positiv förändring. Även motstånd kan vara ett tecken på början till en positiv förändring och det är just då som ditt tålamod och ditt mod kan sättas på prov. Vägen till förändring består av både uppförs- och nedförsbackar, kurvor, raksträckor och vägskäl. Men det är även en spännande, befriande och inspirerande resa.

När terapibehandlingen går mot sitt slut och du känner dig redo att avsluta ägnar vi en eller två gånger åt att summera och blicka framåt. Det är viktigt både för dig och mig att inga frågor blir hängande i luften utan att vi gör ett ordentligt avslut.