I coaching handlar det om att blicka framåt utifrån det du befinner dig i här och nu. Att formulera dina mål, se vad som hindrar dig att nå målen och sedan ta dig förbi hindren. Du får möjlighet att blicka inåt och upptäcka nya saker om dig själv och dina möjligheter. I kontrast mot samtalsterapi ser man inte till det förflutna och dess eventuella orsaker till olika tillstånd.

Med coaching utmanar du dig själv och når resultat du kanske inte vågat drömma om. Som coach finns jag där som ett verktyg och stöd i din process att själv hitta svaren och potentialen som finns inom dig.

Vi jobbar aktivt med målsättningar i det stora och det lilla där målen tidsbestäms och följs upp. Det viktigaste gör du mellan samtalen. Förändring tar tid och ju mer du är beredd att använda tiden mellan coachsamtalen till att reflektera, göra och prova saker desto mer framgångsrik kommer du att vara.

Efter ett första inledande möte tecknar vi en coachöverenskommelse där vi specificerar regler, tider och syfte med vårt samarbete. När sedan tiden för vårt samarbete närmar sig sitt slut gör vi en avstämning där vi ser var du befinner dig i relation till dina mål och syftet med coachingen.