•  Jag har mottagning i centrala Stockholm

•  En samtalsterapisession varar i 50 minuter men kan förlängas till 90 min vid behov.

•  Coachsamtal sker via ett personligt möte som varar 50 min.

•  Samtalsterapisessioner och coachsamtal debiteras med 800 kr / 50 min (privatbetalande). En samtalsterapisession som varar 90 min debiteras med 1250 kr (privatbetalande). Man kan antingen betala direkt eller bli fakturerad i efterhand. Företag debiteras enligt överenskommet avtal.

•  Vid förhinder, måste om- eller avbokning ske minst 24 timmar före avtalad tid annars debiteras sessionen.

•  Samtalen sker under tystnadsplikt och i enlighet med HumaNovas och ICFs etiska regler.