Jag har vuxit upp i en familj där det förekom psykisk sjukdom och vet hur det kan påverka en ung människas utveckling och liv. För att sprida mer kunskap kring detta håller jag föreläsningar där jag delar med mig av mina erfarenheter och insikter, både vad gäller min historia och arbetet med mina egna trauman.

Jag har länge ansett att människor med en liknande bakgrund som min, är en grupp människor vars behov behöver uppmärksammas. Genom det psykosyntesinriktade arbetet med min personliga utveckling har jag fått en helt annan livskvalitet.

Föreläsningen bygger på mina egna erfarenheter och upplevelser kombinerat med de kunskaper jag skaffade mig bl a under arbetet med min examensuppsats på HumaNova. Ämnet för uppsatsen var: ”Att växa upp med psykisk sjuk förälder – hur kan det påverka ett barns utveckling och vad kan det behöva som vuxen”. Det som ligger mig varmt om hjärtat är att försöka belysa hur det kan se ut för både unga och äldre vuxna med den här bakgrunden och framförallt vad man kan göra för att vid behov öka deras livskvalitet. Det yttre livet kan ofta se mycket bra ut medan det inre kan vara kaotiskt och vilset. Erfarenheter från uppväxten kan ligga till grund för relationsproblem, frustration och rädslor när man ska skapa sig ett eget vuxenliv.

Föreläsningens innehåll och upplägg kan anpassas till olika forum och målgrupper.

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig.