Jag heter Sibylle Kemper och arbetar som coach och samtalsterapeut i psykosyntes.

Till mig kommer människor som av en eller annan anledning behöver professionellt samtalsstöd eller vägledning. Det kan handla om en tuff arbetssituation, förändringar i livet, stress, prestationskrav, sjukdom, förlust, oro, nedstämdhet, brist på självförtroende eller självkänsla, existentiella frågor, längtan efter harmoni och glädje m.m. Vissa behöver bara stöd under en begränsad tid med en specifik fråga, andra vill fördjupa sina funderingar under en längre tid.

Jag vet av egen erfarenhet att det kan krävas mod att arbeta med sig själv och sina relationer. Det kan vara svårt att prata om det som pågår inom oss. Men lättnaden och glädjen är stor när man börjar se och förstå sig själv, sin kraft och potential. Ökad självkännedom ger en ökad förmåga att göra medvetna, goda och kloka livsval. Jag är övertygad om att detta gör att vi känner oss mer harmoniska och levande.

Välkommen att kontakta mig om du har frågor eller vill boka en tid.

Jag talar även tyska.